report

เอ้า . . รีเควสกันดีนัก อัพกันเป็นทางการเลยดีกว่า . .

บทความเรื่อง ความขยัน

☆ ความหมาย (คำนำ)

☆ วัย

  •  นร.
  • ทำงาน
  • ชรา

☆ ตัวอย่างเรื่อง (ในทุกหัวข้ิอ)

  • ความช่วยเหลือต่อสังคม (ทำให้ชาติเจริญ) << ใครคิด??

☆ ผลดี ผลเสีย

☆ วิธีปฏิบัติ

  • ฝึกตนเอง
  • ทบทวนบทเรียน
  • ใช้สมอง << ไม่ต้องก็ได้มั้ง มันดูโง่ ๆ . .

☆ ชักชวนให้ขยัน (สรุป)

ส่งวันจันทร์นะ . . เพราะศุกร์หยุด  . . (ที่จริงหยุด 3 วันนี่?)

เอ้า เชิญลอกกกก . . () ดูมัน กระดาษมีไม่คิดจะจดกันเล้ยย . .

คราวหน้าไม่พิมพ์ให้แล้วนะ . .